Михайло Апостолски иска да стане български чиновник

13/07/2016

Ген. Михайло Апостолски
Източник: archivesforbalkans.bg
Бъдещият югославски генерал Михайло Апостолски иска да стане български чиновник

               София, 18. XI 1941 г.

ДВИА, ф. 20,оп. 3,
а.е. 60, л. 465  

Входящ № 24 365


ЗАЯВЛЕНИЕ

от Михаил Митев Апостолов от град Скопие, генерал щабен офицер от бившата югославска армия. 

                                     Моли да бъде назначен на служба. 

Скопие                                                                                        Поверително
                          Командир на V-та армия

Да се съберат необходимите сведения за лицето Михаил Митев Апостолов и представят в най-скоро време в Щаба на войската. 

                                                                                  Заповед № 17 659 от 18. XI 1941 г. Документът е публикуван в Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война”, С., Македонски научен институт, 2016, 369 с.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024