Усилията на Югославия да овладее македонските бежански организации в България

14/07/2016

Добрин Мичев. Усилията на Югославската комунистическа партия за овладяване на македонските бежански организации в България 9 септември 1944 г. - юни 1946 г.). Македонски преглед, 1991, год. XIV, кн. 1, с. 32–52.

   След 9 септември 1944 г. БРП к и ЮКП, правителствата на България и Югославия се ориентираха към политика на добросъседство и приятелство. В тази насока бяха предприети редица стъпки за уреждане на междупартийните и междудържавните отношения и особено за разрешаването на македонския въпрос. 

  Югославската страна обаче използваше своето благоприятно международно положение, за да упражнява непрекъснато политически натиск върху ръководството на БРП к и правителството на Отечествения фронт за отстъпки по македонския въпрос...
Целият материал четете по-долу:
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024