Към фреските на манастира "Свети Наум"

19/07/2016

   сп. Македонски преглед, год. I, 1925, № 3. Милетич, Любомир. Към фреските на манастира "Св. Наум", 29-38
 
 Манастирът Свети Наум е най-очарователният кът на българското отечество. Природната поезия на самото място придава на манастира, кацнал сякаш като лебед над бисерните езерни води, неизразимо вълшебство. 

 А загатнатата древност на манастирската черква и незаглъхналите още хилядогодишни старобългарски предания около нея с магична сила те унасят в мечтания за оная чудна и славна епоха, когато подир закрилата на Бориса и Симеона ревностните наши Кирилометодиевци развиват между новопокръстените българи в Охридско просветната си дейност...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024