Фалшификациите на българската история в македонските учебници

28/09/2016

Водеща илюстрация към темата за "Отслабването
 и падането на македонското [средновековно] царство
"  
сп. Македонски преглед, год. XXXI, 2008, № 2, с. 103-111. Иванов, Николай. Българската история в учебниците за гимназиален курс на обучение в Република Македония

   В учебниците по история за гимназиален курс на обучение в Р Македония се наблюдават множество случаи на изопачаване, премълчаване и игнориране на всепризнати факти от историята на съседните държави. Нерядко се срещат и обиди на национална и етническа основа, които не са в унисон с основните принципи, залегнали в устройството на Европейската общност. 

 Проблемните моменти в текстовете са твърде много, за да бъдат отразени в рамките на една статия, още повече, че въпросната тематика е специфична и би трябвало да бъде обстоятелствено изследвана в бъдеще. 

В настоящия обзор ще акцентираме само върху тези случаи, които засягат най-съществено хилядолетното историческо развитие на България и на българския народ...

Целият материал четете по-долу:

    

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024