Данаил Крапчев (1880 - 1944)

10/09/2018

   Д-р Георги Тренчев

  Данаил Крапчев е изтъкнат български журналист, общественик и революционер. Създателят на вестник „Зора” заема заслужено място в историята на българската журналистика като един от големите български политически анализатори, но той е и горещ патриот, родолюбец, милеещ за съдбините на България. Голяма роля за формирането на тази значима личност в българската история заемат и училищата на Българската Екзархия в пределите на тогавашната Османска империя и конкретно Солунската гимназия. Първоначалното си образование Данаил Крапчев завършва в родния си град Прилеп. 

 Тук има добре устроено първоначално и трикласно училище и запазени образователни традиции от миналото. Все още се помнят имената на редица видни учители, дали много за запазване на българщината и за развитие на учебното дело в града и в цяла Македония. Още през 1843 г. в двора на църквата „Св. Благовещение" в Прилеп е изградено училище. 

 Тук работят известните възрожденци Иван Жинзифов и синът му Райко Жинзифов, Димитър Миладинов от Струга, Григор Пърличев и Кузман Шапкарев от Охрид и други. Значима следа в училището и в обществените борби в града оставя и Йордан х. Константинов - Джинот от Велес, който през 1858 г. учителства в града. Той допринася много не само за уредбата на тукашното училище, но и за пробуждане на народния дух. През учебната 1866-1867 г. Яким Груев и Христо Данов изпращат в Прилеп учителя Никола Ганчев-Еничеров от Пловдив. За развоя на училището спомага и Йосиф Ковачев от Щип, който от 1874 до 1877 г. е директор на училището. Голяма помощ оказва на съгражданите си и видният възрожденски деец Методи Кусев, който по-късно става старозагорски митрополит. В такава среда в Прилеп и в такова училище започват ученическите години на Данаил Крапчв. От наличната информация и от публикуваните спомени и материали за него е видно, че той започва обучението си в училището в родния си град Прилеп. 

 Не е известно докога е ученик тук, но най-вероятно е учил до завършването на съществуващото тогава третокласно училище. След завършване на ІV отделение Крапчев учи в І клас през учебната 1891-1892 г., във ІІ клас през 1892-1893 учебна година и в ІІІ клас през 1893-1894 учебна година...

Целият материали четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024