Списание "Македонски преглед", кн. 1-4, 2018 г.

07/09/2018

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XLI, 2018, №1

 Доц. д-р Зорка Първанова. Между радикализма и реформизма: идейните течения във ВМОРО и Младотурският преврат... 7
Assoc. Prof. Zorka Parvanova, PhD Between Radicalism and Reformism:  The Ideological Trends in IMARO and the Young Turk Revolution... 17
Проф. д-р Петър Делев. Антична Македония... 27
Доц. к.и.н. Дмитро В. Миколенко (Украина). К вопросу о «сотрудничестве» Болгарии  с Османской империей в решении македонской проблемы  (1895–1912 гг.) ...47
Гл.ас. д-р Слави Славов. Кюстендилският конгрес  и разделението във ВМОРО....69
Румен Евтимов. Учредителен конгрес или конгрес на разцеплението  (90 години от Учредителния конгрес  на ВЗРО „Въртоп“)...85
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Генерал Александър Протогеров  между две пропуснати чествания...93
Проф. д-р Веселин Вучков. Сотир Янев – юристът в обществено-политическите лабиринти... 109   

Памет

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. 20 години от смъртта  на професор Любомир Панайотов   ...127

  Документи и материали

Гл.ас. д-р Станислава Стойчева. Нови документи за генеалогията на няколко известни  кукушки рода (Делчеви, Чопови, Андонови, Влахови,  Измирлиеви и Станишеви)...133

 Рецензии

Николай Поппетров  –  Никифорова, Сия. Българската  стопанска политика във Вардарска Македония (1941–1944).  С., Македонски научен институт, 2018, с. 296,  с таблици и илюстрации, ISBN 978-619-7377-02-6...155


Година XLI, 2018, №2

Проф. д-р Пламен Митев. Руско-турската война 1877 – 1878 г., освобождението на България и зрелостта на българската историопис...7 
Prof. Plamen Mitev, PhD. The Russo-Turkish War of 1877 – 1878, the Liberation of Bulgaria, and the Maturity of Bulgarian Historiography ...17 
Доц. д-р Георги Н. Николов. 1018 г. – последната година от историята на ранносредновековното българско царство... 27 
Доц. д-р Емануел Мутафов. Още за връзката на византийския император Василий ΙΙ с България и българите... 45 
Докторант Владимир Митов. Град Кратово през XVI в. и Св. Георги Нови Софийски... 55 
Гл.ас. д-р Росица Лельова. Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908 – 1909) ...71 
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Нишката епархия на Българската православна църква 1915 – 1918 г. ...79 
Николай Поппетров. Десет години след Ньой – акциите на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ по националния въпрос 1928 – 1929 г....95 
Доц. д-р Георги Митринов. Антропонимични данни за село Абланица, Неврокопско, в османски данъчни регистри от XV век...111 
Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Топонимията на Царибродско ‒ свидетелство за национална идентичност...119 

 Документи и материали

 Д-р Йордан Симов. Спомени за ВЗРО „Въртоп“ и за Асен Николов...143

Рецензии

Николай Поппетров – Ярослав Рубаха. Полското списание „Славянски свят“ за България от края на ХIХ и началото на ХХ в. Т. I: Списание „Славянски свят“ за обществено-политическото развитие на България. С., Македонски научен институт, 2018, 268 с. с ил. ISBN 978-619-7377-05-7 ...161

Година XLI, 2018, №3

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев Македонският въпрос – един пример за постигане на български национален консенсус ...7 
Prof. Trendafil Mitev. DSc The Macedonian Question – One Example of Achieving a Bulgarian National Consensus ...15 
Проф. д.ист.н. Илия Тодев. Българското просветно движение в Македония през Възраждането ...23
Проф. д.ист.н. Ярослав Рубаха (Полша). Македонският въпрос в научната дейност на Славянския клуб в Краков (1901 – 1914 г.)...33 
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. България в Първата световна война (1915 – 1918). Опит за равносметка след 100 години...45 
Доц. д-р Иван Петров. Кризата в българската армия през пролетта и лятото на 1918 г. ...67 
Докторант Дарина Илиева. Из личните архиви на български офицери – членове на Българската академия на науките, съхранявани в БАН ...77 
Георги Луков, Марина Калчева. Дейността на Министерството на войната за издирване, опазване и възстановяване на военните паметници, гробища и гробове в Македония между двете световни войни ...85 
Проф. д-р Лучия Антонова-Василева Езикът на българите в Косово ...93
Проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова Родови имена от Царибродско – част от българската антропонимна система...103 

 Документи и материали

Д.ист.н. Виктор И. Козодой, Институт истории СО РАН, Россия «...Насильственный переворот является единственным и последним средством...» (К событиям военно-государственного переворота в Болгарии 9 июня 1923 г. Письма А. И. Гучкова генералу П. Н. Врангелю, 1922 – 1923 гг.) ....117 
Доц. д-р Христо Милков Писма на военнопленници в България (1915 – 1917) – сборник документи от царската придворна печатница ...125
Нуридин Ахмети (Косово) Скъндербег на страниците на „Календари комбиар“... 153

Рецензии

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров – Петър Кърджилов. Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912 – 1918). – Македонска библиотека No 50. С., Македонски научен институт, 184 стр. с илюстрации, ISBN 978-619-7377-07-1....157


Година XLI, 2018, №4

Костадин Филипов. София и Скопие в режим на парадоксална нормалност ...7 
Kostadin Filipov. Sofia and Skopje in a Paradoxical Normality Mode ...21 
Д-р Тервел Попов. Куберова България (ок. 680 – 718 г.) ...35 
Проф. д.ист.н. Тодор Петров. Награди и награждавания в 26-и пехотен Пернишки полк през Първата световна война....57 
Д-р Фабио Бего (Италия). Албано-българските отношения в рамките на Голямата война: инициативи, съмнения и провали...67 
Докторант Теодор Борисов. Македонските клубове в системата на българския футбол в периода на Втората световна война. Случаят „Македония“ (Скопие) ...91
Лари-Лабро Королов (Канада). Развоят на праславянските *tj/kj и *dj/gdj в диалектите на четири села в Югозападна Македония...109 

 Документи и материали

Проф. д-р Владимир Пенчев. Статистическо изследване за етнодемографията на Македония през 1914 г. от Владимир Сис...117 
Д-р Антон Панчев. Етнически състав на населението в Западна Македония през Втората световна война по албански официални статистики...139 


Рецензии и отзиви

Николай Поппетров – Изследване със значителен евристичен потенциал. Д. О. Лабаури. Евангелие и револьвер. Социальныe и психологические основы болгарской национальной революции в Македонии и Фракии в конце ХIХ – начале ХХ в. Санкт Петербург, Нестор-История, 2018, 328 с., с иллюстрациями. ISBN 978-5-4469-1376-3 ....149 
Проф. д.ист.н. Тодор Петров – Книга на полски автор за българската история. Stępnik, Krzysztof. Macedonia w prasie polskiej (1903 – 1914). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, 2014, 285 ss. + ilust. ISBN 978-83-7784-502-8 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024