Списание "Македонски преглед", кн. 1-4, 2018 г.

07/09/2018

СЪДЪРЖАНИЕ  

Македонски преглед, бр. 1, 2018 г. 

 Доц. д-р Зорка Първанова Между радикализма и реформизма: идейните течения във ВМОРО и Младотурският преврат   .............  7
 Assoc. Prof. Zorka Parvanova, PhD Between Radicalism and Reformism:  The Ideological Trends in IMARO and the Young Turk Revolution  ....  17
 Проф. д-р Петър Делев Антична Македония   ............................................................................  27
 Доц. к.и.н. Дмитро В. Миколенко (Украина) К вопросу о «сотрудничестве» Болгарии  с Османской империей в решении македонской проблемы  (1895–1912 гг.)    ....................................................................................  47
 Гл.ас. д-р Слави Славов Кюстендилският конгрес  и разделението във ВМОРО   ...............................................................  69
 Румен Евтимов Учредителен конгрес или конгрес на разцеплението  (90 години от Учредителния конгрес  на ВЗРО „Въртоп“)    ............................................................................  85
 Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров Генерал Александър Протогеров  между две пропуснати чествания   ......................................................  93
 Проф. д-р Веселин Вучков Сотир Янев – юристът в обществено-политическите лабиринти ......  109   

ПАМЕТ 

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров 20 години от смъртта  на професор Любомир Панайотов   ........................................................  127

  ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Гл.ас. д-р Станислава Стойчева Нови документи за генеалогията на няколко известни  кукушки рода (Делчеви, Чопови, Андонови, Влахови,  Измирлиеви и Станишеви)   ..........................................................................  133

 РЕЦЕНЗИИ 

Николай Поппетров  –  Никифорова, Сия. Българската  стопанска политика във Вардарска Македония (1941–1944).  С., Македонски научен институт, 2018, с. 296,  с таблици и илюстрации, ISBN 978-619-7377-02-6   .......................................  155


Македонски преглед, бр. 2, 2018 г. 

Проф. д-р Пламен Митев. Руско-турската война 1877 – 1878 г., освобождението на България и зрелостта на българската историопис ...7 
Prof. Plamen Mitev, PhD. The Russo-Turkish War of 1877 – 1878, the Liberation of Bulgaria, and the Maturity of Bulgarian Historiography ...17 
Доц. д-р Георги Н. Николов. 1018 г. – последната година от историята на ранносредновековното българско царство ... 27 
Доц. д-р Емануел Мутафов. Още за връзката на византийския император Василий ΙΙ с България и българите ... 45 
Докторант Владимир Митов. Град Кратово през XVI в. и Св. Георги Нови Софийски ... 55 
Гл.ас. д-р Росица Лельова. Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908 – 1909) ...71 
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Нишката епархия на Българската православна църква 1915 – 1918 г. ...79 
Николай Поппетров. Десет години след Ньой – акциите на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ по националния въпрос 1928 – 1929 г. ...95 
Доц. д-р Георги Митринов. Антропонимични данни за село Абланица, Неврокопско, в османски данъчни регистри от XV век ...111 
Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Топонимията на Царибродско ‒ свидетелство за национална идентичност ...119 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

 Д-р Йордан Симов. Спомени за ВЗРО „Въртоп“ и за Асен Николов ...143

РЕЦЕНЗИИ 

Николай Поппетров – Ярослав Рубаха. Полското списание „Славянски свят“ за България от края на ХIХ и началото на ХХ в. Т. I: Списание „Славянски свят“ за обществено-политическото развитие на България. С., Македонски научен институт, 2018, 268 с. с ил. ISBN 978-619-7377-05-7 ...161

Списание "Македонски преглед", 2018, кн. 3

Съдържание:

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев Македонският въпрос – един пример за постигане на български национален консенсус ........................... 7 

Prof. Trendafil Mitev, DSc The Macedonian Question – One Example of Achieving a Bulgarian National Consensus ...................................... 15 

Проф. д.ист.н. Илия Тодев Българското просветно движение в Македония през Възраждането ....................................................... 23

Проф. д.ист.н. Ярослав Рубаха (Полша) Македонският въпрос в научната дейност на Славянския клуб в Краков (1901 – 1914 г.) ................................. 33 

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров България в Първата световна война (1915 – 1918). Опит за равносметка след 100 години .............................................. 45 

Доц. д-р Иван Петров Кризата в българската армия през пролетта и лятото на 1918 г. ...................................................... 67 

Докторант Дарина Илиева Из личните архиви на български офицери – членове на Българската академия на науките, съхранявани в БАН ............................................................................. 77 

Георги Луков, Марина Калчева Дейността на Министерството на войната за издирване, опазване и възстановяване на военните паметници, гробища и гробове в Македония между двете световни войни .............................................................. 85 

Проф. д-р Лучия Антонова-Василева Езикът на българите в Косово ........................................................... 93

Проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова Родови имена от Царибродско – част от българската антропонимна система ............................................ 103 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

 Д.ист.н. Виктор И. Козодой, Институт истории СО РАН, Россия «...Насильственный переворот является единственным и последним средством...» (К событиям военно-государственного переворота в Болгарии 9 июня 1923 г. Письма А. И. Гучкова генералу П. Н. Врангелю, 1922 – 1923 гг.) ....... 117 Доц. д-р Христо Милков Писма на военнопленници в България (1915 – 1917) – сборник документи от царската придворна печатница .......................... 125

Нуридин Ахмети (Косово) Скъндербег на страниците на „Календари комбиар“ ............................ 153

 РЕЦЕНЗИИ 

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров – Петър Кърджилов. Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912 – 1918). – Македонска библиотека No 50. С., Македонски научен институт, 184 стр. с илюстрации, ISBN 978-619-7377-07-1 ..................................................................................... 157

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2023