Евреите в Македония през Античността и Средновековието

11/09/2018

сп. "Македонски преглед", г. VI, 1930, кн. 1, Саул Мезан. Еврейството в Македония..., 84 - 100


Повечето историци приемат, че евреите са придружавали навсякъде странствуващите по моретата финикийци, свои братя по произход и език, от които само вярата ги е делила. Наедно с тях те са стигнали в най-древни времена до Херсон от една страна и до Мароко и Испания от друга. 

Месемврия, едно от най-старите селища в България, съществуваще вече в 513 год. пр. Христа, може би дължи своето основание на предприемчивите тирци и сидонци. Ако това предположение би се оказало вярно, то там трябва да се търси най-старата еврейска колония в България...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024