Антисръбската борба на албанците и българите в Македония (1919 - 1924)

04/10/2016

сп. Македонски преглед, год. XXXVI, 2013, № 1, с. 89 - 108. Проф. д-р Халим Пурелку (Р Македония). Противосръбското сътрудничество между албанските и българските комитети в Македония (1919-1924)

    Новата геополитическа реалност на Балканите, възникнала вследствие от Балканските войни (1912-1913) и Първата световна война (1914-1918), поражда конфликтите и борбите в региона през XX в. Мирните договори, подписани в Лондон (1913 г.), Букурещ (1913 г.) и Париж (1919 г.), не уважават етническите, географските, икономическите и др. принципи на самоопределение на народите при очертаването на държавните граници на Балканите. 

 Политиката на „големите“ и „малките“ победители създава условия за сближаване между националноосвободителните движения на албанците и македонските българи*. 

 През 1919-1924 г. измеренията на отношенията между тези две движения се определят от взаимните политически и стратегически интереси срещу общия враг, великодържавната политика и националната доминация на Сърбия, както и от преплитането на интересите на външните фактори на Балканите...

Целият материал четете по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024