Натанаил Охридски (1820 - 1906)

26/10/2017

Митрополит Натанаил Охридски
   Митрополит Натанаил Охридски е роден на 26 октомври 1820 г. в с. Кучевища, Скопско, най-голямо и най-уредено село през това време между всички скопски села, като първо дете на Стоян Бойкикев, заможен и влиятелен селски първенец. 

 И макар самият Стоян да е неук, връзките, които поддържа със скопските първенци, начело с известния хаджи Трайко Рекали, го убеждават в голямата полза от грамотността и образованието както за търговията, така също и за обществения живот. 

 Затова, при откриването на селското училище от йеромонах Йоаникий на 6 декември 1826 г. и започването на занятията в него от началото на 1827 г., Стоян Бойкикев завежда сина си там...

Откъс от книгата на Илия Пасков "Натанаил митрополит Охридски и Пловдивски. Жизнеописание", С., 2016.

 Целият материал по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024