Един изчезнал български ръкопис от Берат, Албания

27/10/2017

сп. "Македонски преглед", 1996, год. XIX, кн. 2. Асенова, П. Един изчезнал (може би) български ръкопис от Берат..., 89–100

"...Съществуването на славянски писмени свидетелства в Берат и митрополията му трябва да се очаква. Това са земите, облагородени от Климентовата дейност - Кутмичевица и Дявол, които са достигнали до реките Девол, Вьоса и Осум... 

На 25 км. югозападно от Берат се намира градът Балш, откъдето произлиза надписът върху мраморния стълб за покръстването на княз Борис... 

Въпреки мнението на Йордан Иванов, че "да се отъждествява" Балши с Главиница едва ли е уместно,... по-вероятно е да е именно така..."

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024