Един изчезнал български ръкопис от Берат, Албания

петък, 27 октомври 2017 г.

сп. "Македонски преглед", 1996, год. XIX, кн. 2. Асенова, П. Един изчезнал (може би) български ръкопис от Берат..., 89–100

"...Съществуването на славянски писмени свидетелства в Берат и митрополията му трябва да се очаква. Това са земите, облагородени от Климентовата дейност - Кутмичевица и Дявол, които са достигнали до реките Девол, Вьоса и Осум... 

На 25 км. югозападно от Берат се намира градът Балш, откъдето произлиза надписът върху мраморния стълб за покръстването на княз Борис... 

Въпреки мнението на Йордан Иванов, че "да се отъждествява" Балши с Главиница едва ли е уместно,... по-вероятно е да е именно така..."

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021