ВМОРО (1903 - 1912)

23/10/2016

сп. "Македонски преглед", год. ХXXVI, 2013, кн. 1, Славов, Сл. Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1903 - 1912)..., 15–34.

   Въпросът за идейно-организационното разделение на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) през разглеждания период не е останал неизследван от българската историческа наука. Заедно с това обаче в проучванията по темата се забелязват и някои пресилени или недостатъчно прецизирани становища и оценки. 

 Основна историографска слабост е абсолютизирането на разделението във ВМОРО на нейните две основни течения – реформаторско (т.нар. левица) и умерено (наричано централисти, десница). Частично заложен от първите изследователи на македоно-одринското движение, този своеобразен двуполюсен модел е изведен до крайност през десетилетията след 1944 г., тъй като изцяло се вписва в понятийните категории, с които борави и марксистката историография...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024