Българската авиация в Първата световна война

21/10/2016

сп. "Македонски преглед", год. ХXIX, 2006, кн. 3, Малиновски, Анджей. Българската авиация по време на Първата световна война..., 85–96.

    "Поражението на България във Втората балканска война през 1912 г. има отрицателно влияние върху духа на гражданското население на страната и на нейните войници. Вината за цялото нещастие всички хвърлят върху цар Фердинанд и неговото обкръжение. Въпреки лошата политическа и стопанска конюнктура българското общество в огромното си мнозинство е готово да принесе нови жертви, за да реализира своята върховна — и вътрешнополитическа и външнополитическа — цел, а именно  - да присъедини Македония за което обществото и държавата полагат усилия още от края на седемдесетте години на деветнадесетото столетие.

 Особено силно се акцентира върху модернизацията на армията, където са извършени цяла поредица от реформи, имащи за цел решително да се подобри както бойната тактика, така и състоянието на тиловите служби. 

 Не остава настрана от усилията за модернизиране на армията и правещата първите си зрели крачки млада българска авиация. През август 1912 г. на мястото на съществуващите няколко самолетно-балонни формирования са създадени самолетна рота и балонна рота, както и съответните звена за техническа поддръжка към тях. 

 За командир на инженерно,техническите служби е назначен майор Васил Златаров. По онова време на действителна служба са 7 души летци, които разполагат с 10 самолета. В столицата София са построени три хангара за самолетите и един сервизен хангар, в който веднага са поправени два самолета от типа „Фарман UHH“ и един самолет от типа „Албатрос Ф"..."

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024