Албански интелектуалец поиска признаване на българската народност в Македония

10/11/2016

Проф. Ардиан Лимани
Професор Ардиан Лимани е историк по образование и работи в Института за духовно и културно наследство на албанците в Македония. Понастоящем е член на ръководството на политическа партия „УНИТЕТИ” в Македония. 

Интервю на д-р Антон Панчев, член на Македонския научен институт

- Уважаеми проф. Лимани, Вие сте член на ръководството на партия „Унитети”. Защо се създаде тази партия и кои са основните идеи на тази политическа организация? 

- Партия „Унитети” се създаде, за да защитава интересите на албанските граждани, които не се представляват от съществуващите партии, а се представляват само интересите на индивиди от тези партии. Те са се отдалечили от техните идеи, за които са основани, и с тези идеи печелеха избори. „Унитети” дойде като последица от тяхното потъване в корупция и икономически престъпления. С публикуването на незаконните подслушвания се потвърдиха съмненията, че много политици са заложници на партията на бившия министър-председател Никола Груевски и с това те самите станаха пречка за политическите процеси, за които и бяха избрани. При тези обстоятелства, се роди нуждата от основаването на политическата партия „Унитети”, с авторитетни фигури, с чисто минало, с младежи, с цел продължаване развитието на политическия процес за постигнаето на гражданското равенство между албанците и македонците в държавата...

- Ще се проведат ли парламентарните избори в Македония на 11 декември или отново ще има отлагане? 

- Провеждането на парламентарните избори на 11 декември зависи от партиите във властта, които фактически причиниха тази политическа криза в държавата. Разбира се и външният фактор, който е въвлечен като посредник в преговорите между опозицията и властта, за да създаде елементарни условия за провеждането на честни избори, след като е доказано, че държавните институции са завладени от партията на власт, в този случай от ВМРО-ДПМНЕ. 

- Има ли вероятност албанските опозиционни партии в Македония да се обединят в предизборна коалиция? 

- Сред албанските опозиционни партии („Унитети”, „Беса”, Движението за реформа на ДПА, Национално демократично възраждане и Партията за демократичен просперитет) има няколко партии, които проявяват желание за осъществяване на това обединение, но и колебание сред други. Много е рано да се говори за някакво окончателно решение. Това ще се разбере, когато наближат изборите. „Унитети”, за разлика от другите партии, има за своя собствена цел обединението на извънпарламентарните албански партии, с цел максимализирането на изборния резултат за нуждата от политическо факторизиране. 

- Може ли да си сътрудничите със СДСМ и с други македонски партии преди изборите и бихте ли се включили в правителствена коалиция с македонските партии и при какви условия? 

- Председателят на партията генерал Гъзим Острени се срещна публично с председателя на СДСМ, Зоран Заев и разговаряха за партийните програми. Но решението за включването или невключването в коалиция може да се вземе от конгреса на партията, след разглеждането на някои евентуални възможности. Това зависи и от програмите на партиите. „Унитети” вече представи няколко точки като част от програмата: 

Изменение на Преамбюла 
Официалното използване на албанския език 
Избирането на президента от парламента 
Реорганизацията на начина на избиране и на компетенциите на Комитета за междуетнически отношения 
Вкарване на разпоредбата за одобряването на решенията в Конституционния съд 
Промени в организацията на местното самоуправление и регулиране на справедливото и адекватно представителство 
Равно разпределяне на държавния бюджет 

Това са точките, за които СДСМ трябва да даде своето мнение и да бъде готова да ги приеме и да ги подпише с посочването на конкретни срокове. В една такава ситуация „Унитети” ще бъде готов за една предизборна или следизборна коалиция. Без изпълнението на тези условия, ние няма да приемем да бъдем формални участници във властта, само за да заменим настоящата партия, а за да внесем нов дух на разбирателство за съвместно управление.

 От интерес за Вашата публика е първата точка от нашата програма. „Унитети” иска Преамбюлът на 

Конституцията на Република Македония да се допълни с включването на българската народност, 

или да се направи неговото изменение по начин, че да не се споменават етическите общности, а гражданите без разлика...

- Отношенията между България и Македония са разстроени в няколко области. Какви са принципите на „Унитети” за отношенията на Македония със съседите? 

- В своята дългосрочна програма „Унитети” се ангажира, че със съседите трябва да изграждаме добри и взаимни отношения. Проблемите в отношенията със съседите забавят напредъка на Македония и стават пречка за нашите граждани. Политическите елити винаги не искат да разрешат въпросите със съседите, защото хората на властта нямат интерес да се изправят пред предизвикателствата, които носи регионалната политика. Интерес на нашите граждани е приключването на всички отворени въпроси със съседите, развитието на добрите политически, икономически, културни и други отношения. 

- Вие сте историк и познавате добре балканската история. Възможно ли е историците от балканските страни да започнат общи изследователски проекти? 

- Историците си сътрудничат един с друг въз основа на контактите, които имат. Въпреки това, науката в балканските страни, тук и историята, е поставена на ниско ниво. Историците нямат сериозни изследователски проекти, защото техните държави не им дават подкрепа. И ако те нямат сериозни проекти, оттук не могат да си сътрудничат на най-високо ниво. Въпреки това, има доста конференции, макар че са доста формални и с нередовни издания. През периода на социализма имаше повече сътрудничество между историците отколкото сега. Заслужава да се спомене организирането на една обща албано-българска конференция в Струга през 2013 г. за „100-годишнината от Охридско-Дебърското въстание”. Ние подкрепяме идеята за сътрудничеството между историците в региона на Балканите, това би служило за увеличаване на разбирателството посредством аргументирането с факти на историческите истини, които ще се поставят в служба на сътрудничеството между нашите народи.

Публикувано с известни съкращения от: Obstestvo.net

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024