Прабългарите господствали в Източна Македония

11/11/2016

Карта на Куберова България (VII - IX в.)
сп. Македонски преглед, год. XIV, 1992, № 1. Бешевлиев, В. Прабългари в Брегалнишко... 85–95

"...В т.нар. Солунска легенда се предава, че Кирил Философ покръстил езичниците българи в град Равен: „Българите ме приеха с велика радост, заведоха ме в града Равен на Брегалница. Аз им написах 32 букви и сами много приучаваха“. 

Теофилакт Охридски съобщава в разказа за Тивериополските мъченици, че във времето на княз Борис I управител на Брегалнишка област бил Тариден, чието име както отбелязва П. Мутафчиев, не е славянско, а по всяка вероятност прабългарско

Рунните знаци, намерени на много места в Брегалнишко, съобщението, че Кирил Философ бил покръстил голям брой езичници българи в Равен, прабългарското име Тариден на управителя на Брегалнишка област и особено наличието на присъщия за прабългарите знак говорят очевидно за съществуването на не малък брой прабългари или прабългарско влияние в Брегалнишко…“

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024