Българските говори в Косово

09/11/2016

н. с. Ана Кочева-Лефеджиева

 Българският език в Косово досега не е изучен. Най-общи сведения за него намираме косвено в други изследвания, които не са посветени специално на лингвистиката, а на музикологията и на етнографията (Birte Treapur[1], Миодраг Василевиќ[2], Блаже Ристовски[3], Трпко Бицевски[4]). Най-обща характеристика за говора на горˆните в Косово прави скопският лингвист Б. Видоески[5]. 

 Целта на тази работа е въз основа на материал от току-що излезлия сборник “Народната песна на Гораните” (Скопjе 2001, с. 352) да хвърли светлина върху езиковите особености на народните песни от с. Брод в областта Гора, която териториално се отнася към Косово, но лингвистично се свързва с българския език...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024