Родът на Крали Марко

08/11/2016

Крали Марко
Източник: Уикипедия
сп. Македонски преглед, год. XIV, 1991, № 4. Чолов, П. Родът на Крали Марко... 128–136

  Безспорно Крали Марко е една от загадките в българската история. Историческите летописи и документи го сочат като владетел на неголяма област в Югоизточна България, в Македония, през втората половина на XVI век. 

 Това е времето на постепенния и прогресиращ упадък на българската държава след мощта й при Калоян и Иван Асен II...

  В пределите на Западното българско царство на Самуил от средата на XI век се формират няколко напълно независими държави, по-скоро владения на крупни феодали с различни титли: деспоти, князе, севастократори, кесари, дори и "крале"...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024