Най-ранното изображение на св. Климент Охридски

11/12/2016

Част от фреските на южната стена на църквата
"Света София" в Охрид (от ляво на дясно:
третият е св. Кирил, а четвъртият св. Климент)

Източник: historicalcities.narod.ru
Образът на св. Климент Охридски в средновековното балканско изкуство 

(Анотация)

 Докторант Любен Домозетски – Р. България 

 Докладът е посветен на образа на св. Климент Охридски в средновековни паметници от периода 11–14 век. Най-ранният запазен паметник, съхранил изображение на св. Климент е охридската катедрална църква „Св. София”. Изображението на светеца е ситуирано в олтара на църквата заедно с множество други епископски изображения. 

 След това първо изображение следва своебразен хиатус, който може да се оправдае с липсата на паметници или с локалния характер на климентовия култ. След 13 век се появяват негови изображения, като голяма част от паметниците са свързани с Охрид. Тук е запазено изображение на светеца като монах, често е представян заедно със светци-лечители. 

 В някои паметници се наблюдава „смесване” на иконографията на св. Климент Охридски с тази на св. Климент Римски.

Докладът е прочетен на международната научна конференция „Климент Охридски и неговото време”, която се проведе на 9 декември 2016 г. в гр. Корча, Албания. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024