Автобиография на Иван Нелчинов

23/01/2017

Иван Нелчинов
(1869 - 1944)
сп. Македонски преглед, год. XVII, 1994, № 4. Шапкарев, Петър. Автобиография на Иван Нелчинов..., 111—142

    Българските възрожденци в Македония от втората половина на XIX и началото на ХХ век активно участват в процеса на възстановяването и по-нататъшното укрепване на българщината в тази част от българските земи, които по силата на несправедливия Берлински договор остават отново под турско робство. 

  Много от тях чувствайки голямото значение на извършваната от тях дейност "в полза народу" са оставили след себе си ценни материали във вид на автобиографии, дневници, спомени и други мемоарни форми, в които се съобщават интересни и автентични епизоди от борбите на македонските българи за политическо и духовно освобождение...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024