Българските общини срещу гръцката пропаганда в Македония

12/01/2017

сп. Македонски преглед, год. XXXIII, 2010, № 3. Лельова, Росица. Българските църковни общини срещу гръцката пропаганда в Македония (1878 - 1903)..., 

    Целта на настоящата статия е друга, а именно да се проследи реакцията и противодействието на българските градски църковни общини срещу пропаганда и съответните резултати от това за съхраняването на българщината в Македония. Реализирането на тази идея е потърсено както посредством споменатата... Гръцката пропаганда се очертава като традиционна за Македония, а може би и най-силна.

 Идеологическите й основи са заложени във формулираната Мегали идея. Гръцката национална програма включва лозунгите за довършване на националното обединение и претенции над чужди етнически територии, каквито са в голямата си част Македония и Тракия.

 От 40-те години на ХIХ в. започва сближение между гръцкото кралство и неговата автокефална църква с Цариградската патриаршия, което през 1850 г. достига до конкретно споразумение. От тази дата за разширяването на гърцизма действат два центъра - Атина и Цариград... 

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024