Последният опит за сближаване между ВМРО и БЗНС

25/01/2017

сп. Македонски преглед, год. XIV, 1991, № 3. Василев, В. Последният опит за съглашение между правителството на БЗНС и ВМРО през 1923 г. ..., 3460

     Резултатите от Първата световна война внасят коренна промяна в развитието на македонския въпрос. За сетен път става ясно, че срещу обединението на българската нация в една държава действуват могъщи заинтересувани сили, което го прави неосъществимо ако не завинаги, то поне в обозримото бъдеще. 

   Националното обединение престава за дълго да бъде предмет на реалната политика и на преден план излиза борбата за духовното единство на разпокъсаната нация, т.е. борбата за предпазването на македонските българи от денационализация и насилствена асимилация, които при възникналите нови условия са реална, а не въображаема реалност...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024