Стоян Михайловски и Македония

25/01/2017

Стоян Михайловски 
(1856 - 1927)
  сп. Македонски преглед, год. XVI, 1993, № 4. Терзиев, Вениамин. Стоян Михайловски и македонското освободително движение..., 131—138

     Значителен е броят на изтъкнати общественици и културни дейци, родени извън пределите на Македония, взели активно участие в македонското освободително движение. Един от тях е известният поет и философ Стоян Михайловски, роден в гр. Елена. 

 От най-ранна възраст той проявява интерес към литературата и философията. Основното си образование завършва в родния си град и във Велико Търново, откъдето се отправя за Цариград, където завършва Имперския лицей. 

  След завършването му заминава за Франция, където следва правни науки, но посещава лекции и по литература, и по философия. Усвоил литературния френски език, той установява в Париж творчески връзки с изтъкнати френски писатели и поети...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024