Неизвестни публикации на Венко Марковски

06/01/2017

сп. Македонски преглед, год. XXIII, 2000, № 2. Радев, Стоян. Академик Венко Марковски и неизвестните му публикации...,

  "...Всеки непредубеден специалист, литературен критик и читател знае, че Венко Марковски е един от най-големите поети на България за отиващия си ХХ век. 

 “Кръвта вода не става” и “История на македонските борби” го представят в нова светлина, като непоколебим български патриот и учен, който не само приживе, но и след смъртта си служи беззаветно на обичания от него велик в страданията си български народ. 

 “История на македонските борби”, която предшества споменатия вариант “Кръвта вода не става”” (отпечатана в крайно ограничен тираж) бе писана от Венко Марковски през 60-те и завършена през 1970 година. (Един екземпляр на ксерокопие бе оставена на съхранение на Александър Гетман и на пишещия тези редове). Няколко екземпляра по същия начин са предадени на други приятели, на които авторът е вярвал. Предимно научна, снабдена с огромен научен апарат, книгата носи характерния език на поета. От всеки ред се чувства, че е писана от човек, лично изстрадал проблема..."

                                                 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024