Българската църква и просвета в Костурско

09/01/2017

сп. Македонски преглед, год. XIV, 1992, № 3. Кайчев, Н. Българската църква и просвета в Костурско (1900 - 1912)... 90–108

     Формулираният в заглавието проблем досега рядко е бил обект на изследователски интерес. Единственото проучване, посветено специално на Костурско, е това на К. Битоски.

  В него изцяло върху различни съвременни на разглеждания период български статистики се посочват само общи данни за количеството български и гръцки училища, учители и ученици.

 Почти не е използван архивен материал, първите 13 години на нашия век се разглеждат бегло, без опит за вникване във вътрешната динамика на периода. Изцяло извън изследването остава въпросът за църковната принадлежност на християните в Костурско...


Целият материал по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024