Ролята на Англия в Македонския въпрос

12/04/2017

сп. Македонски преглед, год. IІ, 1925, № 1. Милетич, Л. Англия в историята на македонския въпрос,... 107-118

    От заинтересуваните в работите на Близкия Изток европейски държави никоя не е толкова допринесла за трагичния развой на македонския въпрос от самото му начало до наши дни, колкото далечната нам и чужда Англия. Македония, съседка на Гърция и граничеща с Бяло море, отколе влиза в сферата на английската политика на интереси. 

Няма важно събитие от Кримската война насам, засягащо Македония, в което Англия да не се е намесила с решаващо значение. Без преувеличение може да се каже, че македонският въпрос нямаше и да съществува в историята, ако правителствата на Англия да бяха могли с оглед към нейните далечни интереси равнодушно да се отнасятъ към съдбата на Македония. 

 От тая гледна точка не ще да е безинтересно да хвърлим един критичен поглед върху няколко важни момента от дипломатическата история на македонския въпрос, в които Англия е играла съдбоносна роля...

Целият материал четете по-долу:

 

Сканирано и обработено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024