Кратка история на дружба "Родина"

14/04/2024

сп. Македонски преглед, год. XXХVII, 2014, № 1. Петров, Петър. Историята на дружба "Родина" през погледа на историка*..., 111-131.

Азбучна истина е, че да се даде вярна оценка на дадено събитие или явление, е необходимо добре да се познават условията и обстановката, в които то се развива. Става дума за спазване на закона за причинно-следствената връзка в обществения живот. Също така – добро познаване и коректно използване на наличната документация, тъй като в случая с родинското движение това не е така. 

През 30-те години на ХХ век Родопите се оказват обект на засилена протурска дейност сред българите мохамедани. Полицейските доклади от това време изобилстват със сведения за конспиративна дейност, създаване на нелегални организации, разкрити и осъдени агенти на турското разузнаване. 

При обиски било намерено и оръжие. „За шпионаж и конспиративна дейност“ се стигнало и до съдебни процеси. Същевременно полицейските доклади не пропускат да отбележат, че една част от българите мохамедани били напълно лоялни към властта, други се противопоставяли, трети сътрудничели при разкриване на подобни антибългарски деяния. 

След 1934 г. националният въпрос бил поет от държавата. Тя създала съответните институции и подпомагала дейността на родолюбиви и националистически организации. В такава благоприятна обстановка на 3 май 1937 г. в Смолян била създадена българомохамеданската дружба „Родина“...

Целия материал четете по-долу:0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024