Таската Серски и македонската Жана Д'арк

25/04/2017

Таската Серски
сп. Македонски преглед, год. XXХVII, 2014, № 2. Китипова-Попова, Л. Сто дни в Сяр и Серското поле - от падането на Одрин до началото на Втората балканска война..., 123-134

...В Сяр по пътя към службата, долу в ниското, има книжарница – неголям дюкян, отрупан с книги за продан. Те са на български и повечето имат малък формат, характерен за книгоиздателството на Ал. Паскалев, което започна издаването им през 1908 г. Има тетрадки и други вещи за писане. Може да си купит и вестник. Получават се сутрешният Утро и следобедният Дневник. Съдържателят на книжарницата е млад човек, минал 30-е години. Наричат го Таско. Често се отбивам в книжарницата при него. Той ме знае и ми казва, че Китипови имало и в Горно Броди. А от колега научавам, че Таско е деен член на македонската революционна организация ВМРО и отговаря за Серския революционен окръг, откъдето е прякорът Серски...

Част от статията четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024