Световноизвестен гръцки учен пред МНИ за кризата в Македония

26/04/2017

Проф. Спиридон Сфетас
Сн. www.hist.auth.gr
сп. Македонски преглед, год. XXV, 2002, № 4. Сфетас, Сп. Кри­за­та в Ско­пие. Ох­рид­с­ко­то  спо­ра­зу­ме­ние и пос­лед­ва­ло­то раз­ви­тие (март 2001-юли 2002)..., 41-56.

Албанският въпрос в БЮР Македония съществува още от междувоенния период, когато албанците заедно с българската организация ВМРО се бореха против сърбите. По време на Втората световна война западната част на югославска Македония заедно с голяма част от Косово бяха включени във Велика Албания, която беше италиански протекторат. 

Българското правителство на Филов положи усилия да ревизира споразумението Рибентроп — Чано от април 1941 г., като претендираше за разширяването на българската зона към албаноезичните райони, без обаче да отбележи съществен успех.

Болшинството от албанското население, считащо се за освободено от сръбското иго с помощта на италианците и немците, се присъедини главно към албанските етнически организации, а не към югославската съпротива. Албанците влязоха в една борба, изпълнена с албанска вяра за областите, които присъединиха...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024