Здравната политика във Вардарска Македония (1941 - 1944)

27/04/2017

Военната болница в Скопие
сп. Македонски преглед, год. XXIХ, 2006, № 2. Никифорова, Сия. Здравна политика във Вардарска Македония (1941 - 1944)..., 39-72. 

 Редица области от социалния и икономически живот на балканското общество през ХХ век остават в сянката на предизвикващи по-голям интерес теми от военно,политическото им битие. Те са отбягвани съзнателно или не и от перото на професионалния историк. 

В продължение на 50 години, колкото е времето от последния изстрел, даден през Втората световна война в Европа, изпод това перо не излиза нищо и за българската социална политика конкретно за провежданото от нея здравеопазване във Вардарска Македония през 1941 - 1944 г.

В общата форма от стопанско, социално и обществено, политическо съдържание, което София се стреми да изгради в областта при приемането й в лоното на обединена България здравната политика заема съществено място...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024