Българската екзархия и Македонската православна църква

19/05/2017

сп. "Македонски преглед", год. ХXII, 2000, кн. 3, Ст. н. с. д-р Христо Темелски. Залезът на Българската екзархия и Македонската православна църква..., 43-74.

След Междусъюзническата война България претърпяла национална катастрофа и обширният екзархийски диоцез в Македония и Одринска Тракия почти бил унищожен. Македонските епархии (девет десети от Македония) били заграбени от сръбските и гръцките завоеватели, които изгонили българските митрополити и разтурили българските църковни общини. 

Към Сърбия преминали 791 български храма с 833 свещеника, а към Гърция - 378 храма с 300 свещеника. В границите на българската държава останали само части от Струмишка и Неврокопска епархия, а в Беломорска Тракия, между реките Марица и Места, била сформирана Маронийската епархия със седалище Гюмюрджина. 

Над 300 български свещеници били изгонени от Македония и Тракия и Св. синод ги настанил на вакантни енории в България...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024