Османската империя в македонската историческа култура

18/05/2017

Изглед към улица в старата чаршия на Скопие
сп. "Македонски преглед", год. ХXXI, 2008, кн. 3, Трьобст, Ст. Доверена неизвестност. Османската империя в македонската историческа култура…, 85-96.

Специфичен за повечето национални исторически култури на Балканите е твърде преобладаващото запечатания и прокълнат спомен за османската епоха — едно възвръщане към миналото, обясняващи многото недостатъци на настоящето, а също така бъдещето. Всички те са обосновавани и извиняващи се с това минало. 

Така например в България вече станалите пословични „петстотин години на турското робство“ се дават и до днес често като образец за обяснение за изоставането в модернизацията, а в Гърция „туркокрацията“ се държи отговорна за почти всички дефицити в обществото, държавата и икономиката. 

Към това се добавя и фактът, че живата част на османското наследство в буквалния смисъл на думата, а именно различните турскоговорящи и/или ислямски народностни групи от Молдова до Гърция, от България до Босна, се приемат нерядко като демографски и културни чужди тела, дори и като етнополитическа заплаха в тези с преобладаващо православно християнско население общества...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024