ВМОРО в Централните Родопи (1899-1913 г.)

17/05/2017

Околийската чета на Пею Шишманов
Източник: Уикипедия
сп. "Македонски преглед", год. ХXV, 2002, кн. 3, Ас. Мария Николова. ВМОРО в Централните Родопи (1899-1913 г.) ..., 55-68.

...ВМОРО в Централните Родопи с ръководител Пейо Иванов Шишманов е главен фактор, който допринася за обединяване усилията на населението от региона за освобождаване от турската власт и присъединяване към България. Тази дейност се увенчава с успех. Като местно проявление организацията има своите специфики, но поддържа и следва идеите на ВМОРО.

 Функционирането й представлява част от македоно-одринското освободително движение в посочения период. По един характерен начин е показана волята за действия, синхронизирани с останалите революционни райони. Подходът е адекватен на конкретната обстановка. От съществено значение са и личностните качества на революционния ръководител П. Шишманов в най,напрегнатите моменти от съществуването на организацията. 

Той успява с много такт, търпение и воля да преодолее многобройните трудности и да доведе започна, тото дело до успешен край в Смолянско, докато по,голяма част от Македония и Одринска Тракия остават извън пределите на свободна България...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024