Разисквания в МНИ за съществуването на македонска "нация"

15/05/2017

Сградата на Македонския дом в столицата,
където през 1946 и 1947 г. се провеждат важни дискусии
за миналото и настоящето на Македония
сп. "Македонски преглед", год. ХXХI, 2008, кн. 1, Н.с. д-р Александър Гребенаров. Изложения срещу налагането на идеята за „македонска нация“ в България и за необходимостта от съществуване на Македонския научен институт (ноември 1946 — юли 1947)..., 111-144.

Вечерта на 2 юли 1947 г. повторно свиканото Общо събрание на Македонския научен институт (МНИ) взема решение за неговото разформироване. Пренията са бурни и продължават до среднощ, но изходът е предизвестен от няколко месеца по-рано. 

Участниците във важното събрание не са тайни заговорници, а познати дейци и общественици — повечето членове на Българската работническа партия (комунисти) или доверени лица. Те безпрекословно изпълняват партийните указания и гласуват „ЗА“ спуснатото „отгоре“ предложение за разформироване на Института. 

Нищо, че за изминалите непълни 24 години от неговото учредяване той се налага като безспорен научен център в страната и чужбина обединява усилията на именити български учени, творци и общественици, в т.ч. и редица авторитетни чуждестранни интелектуалци...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024