Патриотизмът в днешна България

29/06/2017

сп. Македонски преглед, год. XXXII, 2009, № 3. Мирчева, М., Д. Христакиев, Т. Генова, Ел. Велимирова Проблемът „патриотизъм“ в съвременното българско общество (състояние и перспективи). Теренно проучване … 55 - 80   

По решение на Управителния съвет (УС) на Македонския научен институт (МНИ) в София през месец април 2009 г. стартира кампания за проучване и анализ на темата за актуалното състояние на патриотичното чувство сред българското общество през периода на прехода към демокрация.

Идеята беше да се обогати и актуализира информацията, свързана с тази проблематика, за да се внесе по-голяма яснота и реализъм около конкретното състояние на обективната обстановка, при която МНИ е поставен, за да осъществява своята родолюбива и националноотговорна мисия — днес и в перспектива.

 Инициативата беше осъществена на два етапа. Най-напред в МНИ се проведе кръгла маса по проблемите на родолюбието днес. В нейната работа взеха участие видни български учени, журналисти, дипломати и общественици. Основната част от изнесените доклади на форума са публикувани в кн. 2 и 3/2009 на сп. „Македонски преглед“.

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024