Документи за дейността на Кирил Дрангов

08/06/2017

Кирил Дрангов на панахида в Скопие,
40-те години на ХХ в.
сп. "Македонски преглед", год. ХXIII, 2000, кн. 1, Билярски, Ц. и Т. Андонов. Документи за дейността на Кирил Дрангов след преврата на 19 май 1934 г. ... 107–124

За Кирил Борисов Дрангов (1901, Лом - 1946, София) почти нищо не е писано в историческата литература. Името му рядко се среща само в обобщаващите изследвания за македонското освободително движение от 20-те години до смъртта му през лятото на 1946 г., около която и до днес има редица неясноти. 

Не малко място за него като революционер отделя членът на ЦК на ВМРО Иван Михайлов в спомените и книгите си. Биографията на този революционер, син на видния български пълководец и военен теоретик полк. Борис Дрангов, тепърва трябва да се пише, но липсата на исторически документи за неговия живот и дейност са основна пречка за това. Ще споменем само основните моменти от неговия живот...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024