Първата поява на прабългари в Македония

14/06/2017

сп. Македонски преглед, год. ІV, 1928, № 3, с. 89-96. Фехер, Геза. Първата поява на прабългарите в Македония

Възоснова на най-новитe лингвистични и археологични резултати, които се потвърждават и от критично изследвани исторически извори знаем, че прабългаритe не са били някаква си номадска орда, както ги представяха досега възоснова на повърхносгно познаване на византийските извори. 

Писателите на една империя, която се е борила с прабългарите няколко пъти за живот или смърт, — писатели, които са познавали прабългарите само от техните войни, писатели, живущи в килий и вярващи, че няма друга култура освен византийската и че няма друга религия освен тяхната, действително не са могли да кажат нищо добро за прабългарите. 

Малко далеч са стояли те от това, да разберат източната култура на своите неприятели, пък и самата модерна европейска наука едва напоследък почва да заявява все по-сериозно, че е имало и други култури освен европейската. Колко далеч са били за да разберат, още повече да изкажат това гърците, които са забелязвали у другите народи само онова, което е можало да бъде опасно за тях...

Целият материал четете по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024