Спорът между Атина и Скопие засяга и България

13/06/2017

сп. Македонски преглед, год. XXXII, 2009, № 1. Александров, К. Спорът между Атина и Скопие е и спор с България…, 79 - 86

"Започналият преди 18 години спор между Атина и Скопие за името на новата държава, регистрирана в ООН като Бивша югославска република Македония (БЮРМ), прерасна в политически конфликт, който очевидно се задълбочава. Може даже да се говори и за негова ескалация с възможни обезпокоителни последици както за двустранните отношения между Гърция и Р Македония, така и за цялостния климат в региона.

 Още от самото начало за познавачите на същността и историята на „македонския въпрос“ бе ясно, че спорът за името на новата държава не е „ирационален“, „анахроничен“ или „абсурден“, както го определяха редица европейски политици, а въпрос, който засяга дълбоко интереси от политико-идеологически и етно-национален характер както на Гърция и Р Македония, така и на други държави и че той не може да бъде разрешен ако двете страни дезавуират историческите и днешните реалности, свързани с географска област Македония и населявалото я от векове население. 

 Отсъствието на политическа воля на властите в Атина и Скопие да признаят тези реалности и да направят съответен компромис е главната причина спорът да се интернационализира. Факт е, че той днес стои на вниманието на ООН, НАТО, ЕС, ОССЕ, Международния съд в Хага. Факт е също, чe няма очаквания както в тези организации, така и в самите спорещи страни за негово бързо разрешение.

 Същностният проблем на властите в Скопие лежи във възприетата от тях теза, че името на държавата е производно на „македонска етнонационална идентичност“, формирана в географска област Македония още от древността и произтичащата от нея актуална политика с претенции за исторически съществувала македонска нация, за наличие на македонски етнически малцинства и македонско културно наследство на територията на съседните..."

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024