"Македонски преглед", кн. 1-4, 2017 г.

07/07/2017

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XL, 2017, № 1

1. Проф. д.ист.н. Тодор Петров. Полковник Борис Дрангов (1872–1917) ... 7 
2. Prof. Todor Petrov, DSc. Colonel Boris Drangov (1872–1917) ... 19 
3. Ст.н.с. к.ист.н. М. М. Фролова (Институт славяноведения РАН, Москва). Население Западной 4. Македонии в преддверии Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (по донесениям русского консула в Битоле В.А. Максимова) ... 31 
5. Д-р Сия Никифорова. Сръбската стопанска политика във Вардарска Македония (1918–1941) ... 43 
6. Д-р Чаба Жебьок (Унгария). Македонският въпрос и България през погледа на унгарската дипломация ... 67 
7. Ас. д-р Иван Винаров. Албанизацията на Р Македония и последиците от нея за Балканите ... 75 

Документи и материали

8. Проф. д.ист.н. Николай Жечев. Спомени на Никола Лазаров за учебното дело в Македония и Одринско (края на ХІХ – началото на ХХ в.) ... 99 
9. Проф. д.ист.н. Петър Петров. Произшествие в Разложко през 1900 г. ... 111 
10. Доц. д-р Христо Милков. Македония в архивите на ЦРУ (1945–1953) ... 127 

Рецензии и отзиви

11. Д-р Слави Славов - Гуринова, О. Н. Македонский вопрос в международных отношениях 1913 – 1920 гг. Харьков, 2015 ... 145 

Вести

12. Маргарита Цачева Българите в Канада – първа лектория на Македонския научен институт за 2017 г. ...149

Година XL, 2017, № 2

Доц. д-р Александър Гребенаров. Памет за председателите на Македонския научен институт ...7
Assoc. Prof. Alexandar Grebenarov, PhD Memory of the Presidents of the Macedonian Scientific Institute ...11
Доц. д-р Александр Гребенаров. Памяти председателей Македонского научного института ...14

Приветствия към Научната конференция 

Председатели на Македонския научен институт“ 

от: 

- Г-н Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната на Р България ... 17
- Г-н Ангел Джамбазки, български представител в Европейския парламент ...19
- Доц. д-р Даниел Вачков, директор на Института за исторически изследвания към БАН ... 20
- Г-н Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества ...21
- Д-р Чаба Жебьок, Колеж „Шандор Векерле”, Р Унгария ...22

Николай Поппетров. Първият председател на МНИ професор Иван Георгов – отвъд забравата ...23
Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров. Любомир Милетич и Македонският научен институт ... 39
Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Любомир Милетич и изграждането на Македонския дом в София ...47
Проф. Даниел Вачков. Проф. Никола Стоянов – финансовият експерт на България ...53
Николета Войнова. Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес ....63
Докторант Тихомир Рачев. Вместо очерк за проф. Димитър Силяновски ...73
Доц. д-р Александър Гребенаров. Превъплъщенията на Георги Кулишев от революционер и публицист до политик и дипломат ...77
Доц. д-р Стоян Германов. Професор Петър Шапкарев – председател на Македонския научен институт ....89
Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Възстановяване и дейност на Македонския научен институт ...95
Гл.ас. д-р Слави Славов. Българската държава и кризата във ВМОРО в следилинденския период ...105

Документи и материали

Доц. д-р Христо Милков Македония в архивите на ЦРУ (1950–1953) (продължение от бр. 1/2017) ...123
Маргарита Цачева Свети Дух – българският Духовден на Македония ...135 

Наши юбиляри

Гл.ас. д-р Янко Христов. Доц. д-р Георги Николов Николов – вещ изследовател на историята на югозападните български земи (географската област Македония) през средните векове (по случай неговата 60-годишнина) ...137

Рецензии

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров – Петров, Тодор. Полковник Борис Дрангов. Живот и дела. С., Македонски научен институт, 2017, 160 стр. с ил. ISBN 978-619-7377-00-2 ...149

Вести

Елена Бугарчева Честване на Свети дух – Ден на Македония ...155 

Година XL, 2017, № 3

Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев. Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция ...7
Sen.Asst. Prof. Georgi N. Georgiev. PhD The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) – ideology, politics, revolution ...21
Гл.ас. д-р Янко М. Христов. Поглед към съдбата на византийски военнопленници при българите в периода 976–1018 г. ...35
Ас. д-р Иван Винаров. Предисторията на договора за добросъседство с Република Македония и неговите „подводни камъни“ ...49
Михаела Василева. Потенциалът на съвременните социални мрежи – предизвикателство и отговорност пред научните и културни организации ...73
Доц. д-р Зечирия Ибрахими (Република Македония). Авторството на творбата „Албания – каква е била, каква е и каква ще бъде“ – анализ посредством свързващите елементи (конекторите) ...83

Документи и материали

Проф. д.ист.н. Тодор Петров. Документи на полковник Борис Дрангов за дейността му през Първата световна война ...105
Д-р Йордан Симов. Българите в Косово в документи от времето на Първата световна война ...121

Рецензии и отзиви

Лари-Лабро Королов и неговата книга за с. Дреновени, Костурско, в отзивите на трима български учени: доц. д-р Наум Кайчев, доц. д-р Маргарита Василева, д-р Йоанна Кирилова Лари-Лабро Королов. Дренòвени: разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. София: Македонски научен институт, 2016 г., 360 с., ISBN 978-954-8187-98-5 ...133

Вести

Македонският научен институт представи в Брюксел моменти от историята на Македония и своята дейност от Кристиян Ковачев ...143 
Кръгла маса „Разлог – личности, събития и открития“ от д-р Георги Тренчев ...146
Научна конференция „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“ 28–29 септември 2017 г., Благоевград от Румяна Хаджиева ...151
Книгата на д-р Илко Дренков „Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949)“, издание на Македонския научен институт – представена в Благоевград от д-р Биляна Карадакова ...155

Година XL, 2017, № 4

Проф. д.ист.н. Илия Тодев. Борбата за българска църква в Македония през Възраждането ..... 7 Prof. Iliya Todev. DSc The Struggle for a Bulgarian Church in Macedonia during the Revival period ...17 
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Македоно-одринското движение в България 1878–1912 г. ...27
Дивна Гоцева, доц. д-р Росица Стоянова. Благотворителността като изява на самоопределението на македонските българи и на единството на българската нация ...49
Ген.-майор Тодор Дочев, доц. д-р Анатолий Прокопиев. Отбраната на Беломорския бряг от Втора армия през Първата световна война (август 1916 – ноември 1917 г.) ...71
Доц. д-р Ангел Джонев. Кюстендилският край през Първата световна война ... 81 
Д-р Чавдар Ангелов. Подполковник Иван Вълков и спорът за главната позиция на Втора армия на Македонския фронт през Първата световна война ... 97 
Д-р Антон Панчев. Албанската историография за миналото, настоящето и бъдещето на Македония ...105
Проф. д-р Лучия Антонова-Василева. Нови данни за българските говори в източния дял от Егейска Македония – Драмско и Сярско ...115

Документи и материали

Доц. д-р Георги Н. Николов. Хумористични стихове от един византолог. По повод 100-годишнината от рождението на акад. Димитър Ангелов ...127

Рецензии и отзиви

Николай Поппетров – Илко Дренков. Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949). С., Македонски научен институт, 2017, 256 с. ISBN 978-619-7377-01-9 ...133
Доц. д-р Ана Кочева – Маќеj Кавка. Македонистички дискурси (jазик – стил – текст). Издавач Институт за македонски jазик. Скопjе, 2015, 240 c. ISBN-10: 8323340315, ISBN-13: 978-8-32334-031-7 ...137

Вести

Доц. д-р Александър Гребенаров. Научен живот...143

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024