"Македонски преглед", кн. 1-4, 2017 г.

07/07/2017

СЪДЪРЖАНИЕ 

 Македонски преглед, бр. 1, 2017 г. 

1. Проф. д.ист.н. Тодор Петров Полковник Борис Дрангов (1872–1917) ... 7 
2. Prof. Todor Petrov, DSc Colonel Boris Drangov (1872–1917) ... 19 
3. Ст.н.с. к.ист.н. М. М. Фролова (Институт славяноведения РАН, Москва) Население Западной 4. Македонии в преддверии Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (по донесениям русского консула в Битоле В.А. Максимова) ... 31 
5. Д-р Сия Никифорова Сръбската стопанска политика във Вардарска Македония (1918–1941) ... 43 
6. Д-р Чаба Жебьок (Унгария) Македонският въпрос и България през погледа на унгарската дипломация ... 67 
7. Ас. д-р Иван Винаров Албанизацията на Р Македония и последиците от нея за Балканите ... 75 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

8. Проф. д.ист.н. Николай Жечев. Спомени на Никола Лазаров за учебното дело в Македония и Одринско (края на ХІХ – началото на ХХ в.) ... 99 
9. Проф. д.ист.н. Петър Петров Произшествие в Разложко през 1900 г. ... 111 
10. Доц. д-р Христо Милков Македония в архивите на ЦРУ (1945–1953) ... 127 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

11. Д-р Слави Славов Гуринова, О. Н. Македонский вопрос в международных отношениях 1913 – 1920 гг. Харьков, 2015 ... 145 

ВЕСТИ

12. Маргарита Цачева Българите в Канада – първа лектория на Македонския научен институт за 2017 г. ...149

Македонски преглед, кн. 2, 2017 г.

Съдържание: 

 Доц. д-р Александър Гребенаров. Памет за председателите на Македонския научен институт .......... 7
Assoc. Prof. Alexandar Grebenarov, PhD Memory of the Presidents of the Macedonian Scientific Institute ........ 11
Доц. д-р Александр Гребенаров. Памяти председателей Македонского научного института ............ 14

Приветствия към Научната конференция 

Председатели на Македонския научен институт“ 

от: 

 - Г-н Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната на Р България .......... 17
- Г-н Ангел Джамбазки, български представител в Европейския парламент ............... 19
- Доц. д-р Даниел Вачков, директор на Института за исторически изследвания към БАН ..................................... 20
- Г-н Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества ................ 21
- Д-р Чаба Жебьок, Колеж „Шандор Векерле”, Р Унгария .................................... 22

Николай Поппетров. Първият председател на МНИ професор Иван Георгов – отвъд забравата ....................................... 23
Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров. Любомир Милетич и Македонският научен институт .................... 39
Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Любомир Милетич и изграждането на Македонския дом в София ................................ 47
Проф. Даниел Вачков. Проф. Никола Стоянов – финансовият експерт на България ..................................................... 53
Николета Войнова. Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес .................................. 63
Докторант Тихомир Рачев. Вместо очерк за проф. Димитър Силяновски ................................... 73
Доц. д-р Александър Гребенаров. Превъплъщенията на Георги Кулишев от революционер и публицист до политик и дипломат .................. 77
Доц. д-р Стоян Германов. Професор Петър Шапкарев – председател на Македонския научен институт ................................ 89
Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Възстановяване и дейност на Македонския научен институт ...................................................... 95
Гл.ас. д-р Слави Славов. Българската държава и кризата във ВМОРО в следилинденския период ................................................................. 105

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Доц. д-р Христо Милков Македония в архивите на ЦРУ (1950–1953) (продължение от бр. 1/2017) ............................................................................ 123
Маргарита Цачева Свети Дух – българският Духовден на Македония ..................................... 135 

НАШИ ЮБИЛЯРИ 

 Гл.ас. д-р Янко Христов Доц. д-р Георги Николов Николов – вещ изследовател на историята на югозападните български земи (географската област Македония) през средните векове (по случай неговата 60-годишнина) .......................... 137

РЕЦЕНЗИИ 

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров – Петров, Тодор. Полковник Борис Дрангов. Живот и дела. С., Македонски научен институт, 2017, 160 стр. с ил. ISBN 978-619-7377-00-2 ..................................................................................... 149

ВЕСТИ 

Елена Бугарчева Честване на Свети дух – Ден на Македония ................................................ 155 

Македонски преглед, кн. 3, 2017 г. 

Съдържание: 

Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев. Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция ....... 7
Sen.Asst. Prof. Georgi N. Georgiev. PhD The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) – ideology, politics, revolution ................................................................. 21
Гл.ас. д-р Янко М. Христов. Поглед към съдбата на византийски военнопленници при българите в периода 976–1018 г. ................................................ 35
Ас. д-р Иван Винаров. Предисторията на договора за добросъседство с Република Македония и неговите „подводни камъни“ ................ 49
Михаела Василева. Потенциалът на съвременните социални мрежи – предизвикателство и отговорност пред научните и културни организации ..................................................................... 73
Доц. д-р Зечирия Ибрахими (Република Македония). Авторството на творбата „Албания – каква е била, каква е и каква ще бъде“ – анализ посредством свързващите елементи (конекторите) ......................... 83

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Проф. д.ист.н. Тодор Петров Документи на полковник Борис Дрангов за дейността му през Първата световна война ...................................................................... 105
Д-р Йордан Симов Българите в Косово в документи от времето на Първата световна война ................................................... 121

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

Лари-Лабро Королов и неговата книга за с. Дреновени, Костурско, в отзивите на трима български учени: доц. д-р Наум Кайчев, доц. д-р Маргарита Василева, д-р Йоанна Кирилова Лари-Лабро Королов. Дренòвени: разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. София: Македонски научен институт, 2016 г., 360 с., ISBN 978-954-8187-98-5 ................................................... 133

ВЕСТИ 

Македонският научен институт представи в Брюксел моменти от историята на Македония и своята дейност от Кристиян Ковачев ................................................................................. 143 Кръгла маса „Разлог – личности, събития и открития“ от д-р Георги Тренчев ................................................................................ 146
Научна конференция „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“ 28–29 септември 2017 г., Благоевград от Румяна Хаджиева ............................................................................... 151
Книгата на д-р Илко Дренков „Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949)“, издание на Македонския научен институт – представена в Благоевград от д-р Биляна Карадакова ....................................................................... 155

Македонски преглед, кн. 4, 2017

Съдържание:

Проф. д.ист.н. Илия Тодев. Борбата за българска църква в Македония през Възраждането ..... 7 Prof. Iliya Todev. DSc The Struggle for a Bulgarian Church in Macedonia during the Revival period ....................................................................... 17 
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Македоно-одринското движение в България 1878–1912 г. ............. 27
Дивна Гоцева, доц. д-р Росица Стоянова. Благотворителността като изява на самоопределението на македонските българи и на единството на българската нация .............................................. 49
Ген.-майор Тодор Дочев, доц. д-р Анатолий Прокопиев. Отбраната на Беломорския бряг от Втора армия през Първата световна война (август 1916 – ноември 1917 г.) ........................................................ 71
Доц. д-р Ангел Джонев. Кюстендилският край през Първата световна война ....................... 81 
Д-р Чавдар Ангелов. Подполковник Иван Вълков и спорът за главната позиция на Втора армия на Македонския фронт през Първата световна война ............................................................. 97 
Д-р Антон Панчев. Албанската историография за миналото, настоящето и бъдещето на Македония ..................... 105
Проф. д-р Лучия Антонова-Василева. Нови данни за българските говори в източния дял от Егейска Македония – Драмско и Сярско ............................................................................... 115

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Доц. д-р Георги Н. Николов Хумористични стихове от един византолог. По повод 100-годишнината от рождението на акад. Димитър Ангелов ............................................... 127

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Николай Поппетров – Илко Дренков. Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949). С., Македонски научен институт, 2017, 256 с. ISBN 978-619-7377-01-9 ............................................................................. 133
Доц. д-р Ана Кочева – Маќеj Кавка. Македонистички дискурси (jазик – стил – текст). Издавач Институт за македонски jазик. Скопjе, 2015, 240 c. ISBN-10: 8323340315, ISBN-13: 978-8-32334-031-7 .............................. 137

 ВЕСТИ

 Доц. д-р Александър Гребенаров. Научен живот.............................................................. 143

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2023