Арумъните в Македония

03/08/2017

сп. Македонски преглед, год. XXII, 1999, № 3. Трайков, В. Аромъните в Македония. Някои виждания в съвременната румънскаисториография... 35–54.

  Пръснати между останалите народи, на юг от Дунава живеят и аромъни - старо балканско население. Те обитават някои области, главно в Тесалия, Епир, Южна Албания и Македония, както и отделни области към Адриатика.

 В настоящето изложение интерес за нас предс- тавлява аромънското население в Македония. Малка сравнително етническа група, аромъните в Македония са обърнали внимание на ред чужди пътешественици, като Пуквил, Кузинери, Ами Буе, Бюрнуф, Феликс Каниц, Чандлер, Вилиам Лейк и др..., които отбелязват техния говор като изключение от езиците на основното население - българи, гърци, а в западните райони и албанци. 

Постепенно аромъните стават обект на ред научни изследвания, засягащи произхода им, народностната им принадлежност, езика, бита и обичаите, отношенията им с околното население и т.н... 

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024