Четници на ВМОРО разказват...

13/09/2017

Част от четниците на кратовския войвода Боби Стойчев,
1903 г.
сп. Македонски преглед, год. XXXIV, 2009, № 3. Георгиев, Г. Н. Животописни бележки на/за участници в македоно-одринското революционно движение и войните за национално обединение (1895-1918 г.) … 81 - 100.

Съдбата на ветераните от освободителната борба на българското население в Македония, преживели т.нар. Деветосептемврийска революция в България през 1944 г., изпълва една от най-мрачните страници в отечествената история. 

Променените политически и социални условия, породени от изграждането на тоталитарната държава, се оказват изключително тежки за тази група хора, които отдавна са свързали живота си с идеала за национално обединение. Освен че върху тях е лепнато клеймото на „великобългарски шовинисти“, те трябва да преодоляват и материално-битовите проблеми на трудното следвоенно всекидневие, чието уреждане зависи изцяло от добрата воля на новата власт, контролирана от Комунистическата партия — БРП (к). 

А тъкмо такава воля отсъства в държавното управление, увлечено под външен натиск в насилственото създаване на македонско „национално малцинство“ като етап от подготовката за откъсването на Пиринския край от България и предаването му на Народна република Македония, т.е. на Югославската федерация...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024