За езика на българите в Голо Бърдо, Албания

15/09/2017

Момент от ритуал на наши сънародници от областа
Голо бърдо, Албания

Сн. Веселка Тончева
сп. Македонски преглед, год. XXXVI, 2011, № 4. Доц. д-р Евдокия Христова (Благоевград) Развой на старобългарските назални гласни... в говора на Голо бърдо, Албания..., 65 - 72.

Мùе сме бỳлгари бес пàсош. Това изречение можеше да се чуе нерядко при многобройните ми срещи с българското население от Голо бърдо, Албания. В комуникацията с тях нямаше езикова бариера. Мùе збòрвиме тамàм старобỳлгарско – откà сме збòрвале и òк”и (така) збòрваме – това го твърдеше всеки. Но всеки се измъчваше от въпроса: Откěде сме, не знěйме. Дали вече знаят? Според мен категорично не може да се отговори...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024