Българското минало на серския манастир "Св. Йоан Предтеча"

02/10/2017

Серски манастир "Св. Йоан Предтеча"
Сн. nasamnatam.com
сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1. Стоянов, Хр. п. Из миналото на манастира "Св. Йоан Предтеча" в Серско...,70—73


Манастирите са играли важна роля в нашата национална, църковна и политическа история. Там са били скътани винаги най-висшите добродетели на нашия народ, там са намирали убежище всички наши ратници в полето на църковното и националното ни освобождение. В това отношение много манастири са проявявали едно чудно съревнование и надпреварване. 

Манастирът „Св. Иван Предчеча" в Серско, нее останал много назад навремето си в това отношение. Тук няма да привеждаме като доказателство на това, документи от по-ново време. За тях е достатъчно казано в новоиздадената книга „Българите в Серско" (Пловдив,1918 г.) на г. г. Йордан П.Георгиев и Ст. Н. Шишков. 

 В тази много добре стъкмена книга, дето отлично е съчетано академичното с популярното се излагат в оригинал и превод много рапорти, писма и статистически данни на гръцки владици и консули в гр. Сер, от които ясно се вижда какво е било състоянието на българщината в този край. 

 Тези данни, дадени от противната страна, твърде много и доста подробно рисуват националния облик и народностното чувство на българина в Серско...


Целият материал четете по-долу:

 

Сканирано и обработено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024