Представят най-новото издание на МНИ в Благоевград

14/10/2017

На 16-ти октомври (понеделник), от 17.00 ч. в залите на Регионалния исторически музей - Благоевград, ще бъде представена книгата на д-р Илко Дренков "Великобритания и Македонският въпрос (1919-1949)" 

По думите на доц. д-р Димитър Митев, д-р Илко Дренков с вещината на задълбочен изследовател, повежда читателя в дебрите на имперската политика по Македонския въпрос от 1919 г. до 1949 г. 

 Любителят на стойностните исторически анализи, основани на автентична документация, няма да остане разочарован. 

***

Книгата е посветена на политиката на Великобритания по Македонския въпрос в периода 1919–1949 г. За своите изследователски цели авторът се опира на съществуващите до момента проучвания по темата, както и на богатия британски дипломатически архив. Избраният трийсетгодишен период съвпада с еволюцията на сръбско-югославския македонизъм. 

Империята излиза победителка от двете световни войни и неотклонно следва своите геополитически интереси за недопускане ревизия на договорените граници. Постепенно тя губи водещата си роля, която е поета от СССР и САЩ. Великобритания отчасти отстоява политиката си по Македонския въпрос, доколкото запазва Гърция в своята орбита на влияние и не допуска комунизмът и македонизмът да нахлуят там. 

На север обаче тя индиректно допринася за зараждането на македонизма във Вардарска Македония. Югославският македонизъм произхожда от противопоставянето между комунизма и Версайско-Вашингтонската система, от една страна, и от противоречията между България, Сърбия и Гърция, от друга. С развитието си той отдалечава Вардарска Македония най-вече спрямо България, така че в хронологията на изследвания период понятията Македония и македонец от синоними на България и българин постепенно се превръщат в техни антоними.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024