Известен учен от Охрид с важен документ за българите в Албания

14/10/2017


сп. Македонски преглед, год. IХ, 1934, № 1. Снегаров, Ив. Един важен български документ от Корчанско..., 1—16.

През време на преселението си в Балканския полуостров гъсти славянски маси се заселили и в днешна Албания, особено в южната ѝ половина, на юг от р. Шкумба. Те са били еднородни със заселилите се славяни в областите Мизия, Тракия, Македония, Епир, Тесалия, Атика и Пелопонес, сир. с ония славянски племена, от които се е образувал българският народ.

Мощната балканска държава Славиния ще да е обхващала и албанските славяни. Последните са имали числено надмощие. Затова старите областни названия Илирия и Стари Епир са престанали да се употребяват и са били заменени със славянски.

През IX век големи части от тези области са образували едно географско цяло с българско име Кутмичевица — област, която е станала люлка на старобългарската просвета чрез дейността на даровитите Кирилометодиеви ученици Климент и Наум в нейните центрове Охрид, Девол и Главиница (близо до днешна Авлона)...

Целият материал четете по-долу:

 

Сканирано и обработено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024