Хърватите и българското обединение през 1885 г.

16/11/2017

сп. "Македонски преглед", 2005, год. ХХХ, кн. 3, Елдъров, Св. Хърватите и българското национално обединение през 1885 г. (120 години от Съединението и Сръбско-българската война) … 31 - 56

Близки по език, по кръв и по душа, 
ние - българи и хървати по-лесно и по-дълбоко от всеки други 
се разбираме и сме способни да си преживяваме 
и прочувствуваме взаимните национални ламтежи, тъги и минало“ 

 Иван Вазов 

Тия думи на Иван Вазов, споделени в писмо до преводача на „Под игото“ на хърватски д-р Фран Гундрум през 1886 г. свидетелстват с авторитета на патриарха на българската литература за чувствата на близост и взаимност, които свързват двата южнославянски народа. 

По същия емоционален начин гледат на българо-хърватските взаимоотношения и повечето хора в България по онова време. Историческата наука потвърждава тази близост и взаимност чрез много, бройни примери през вековете — от тесните политически и културни връзки в Средновековието, през дейността на дубровнишките търговци и босненските францискани по нашите земи в ранните столетия на османското владичество, до моралната и материалната подкрепа на българската кауза в епохата на Възраждането...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024