Дебърският иконописец Дичо Зограф

15/11/2017

сп. "Македонски преглед", 2005, год. ХХVIII, кн. 3, Цокова, П. Дичо Зограф … 149 - 166

"...Дичо Зограф от дебърското село Тресонче е един от най-известните и талантливи иконописци, представители на Дебърската художествена школа. Появата й може да се разглежда като показател за духовната култура на българското население. 

Тя обединява стотици възрожденски майстори зографи, резбари, строители в чиито творби при строежа и украсата на многобройните манастири и църкви намира художествено отражение идейният и естетическият свят не на човека изобщо, а на българина, на родната природа, бит, история и действителност. 

Родното селище на Дичо Зограф се намира в югозападните български земи. От този край от селата Тресанче, Галичник, Папрадище, Гари, Лазарполе, Осой, Битуше, Селце, Мецово, Магарево, от градовете Велес, Дебър, Крушево, Мелник, Струмица, Банско и др. произхождат десетки родове възрожденски творци..."

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024