Спомени за революционното движение в Кукуш

14/11/2017

Част от кукушката чета на Трайко Гьотов, ок. 1903 г.
сп. "Македонски преглед", 2007, год. ХХХ, кн. 3, Гошев, П. Революционното движение в град Кукуш от 1903 до 1913 година … 111 - 116

...През 1904 година се състоя конгрес в Кукуш в Арженския гьол и беше избрано ново ръководство на ВМОРО в състав: Дино Кирлиев, Йордан Икономов, Аспарух Измирлиев, Гоце Имов, Никола Петров, Тено Цървениванов, Вангел Казански и Христо Янков. Избрани бяха и две околийски съдилища. 

Първият район обхваща западната част на града и селата западно от града с тричленна комисия: Дино Болтов, Нишо Бричков и Мино Хаджиев. Втори район включва източната част на града и всички села със Карадака. За членове на съдилището бяха избрани Туше Балтов, Туше Чичиклиев е Тено Гошев. 

Във всяко село и градска махала имаше помирителни комисии. Те разглеждаха спорни битови въпроси, разводи и др...


 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024