Патриархът на българщината в Солун разказва...

20/12/2017

Дядо Трайко Кехайов (на малката снимка) и
представители на Българската църковно-училищна
община в Солун, 1912 г.
сп. "Македонски преглед", г. VIII, 1932, кн.1. Л. Милетич. Из живота на българите в Солунско. По животописни спомени на дядо Трайко Кехайов от село Ватилък..., 65 - 98

 "...Заслугата, да се запишат интересните спомени на Дядо Трайко, се пада на запасния генерал господин Тодор Марков, който през 1905 година, когато е изпълнявал специална служба в Солун, се е погрижил, щото един внук на Дядо Трайко да запише по диктовка на последния, каквото си е спомнял от живота си. 

Тогава Дядо Трайко е бил на 105 години. Солунчани го считали за основател на солунската българска община. Негов син е бил убит през 1903 год. в двора на българската черква в Солун. 

Дядо Трайко тогава е живеел във Вардарската махала, заедно със снаха си и внука си. 

 „Макар и в дълбока старост — казва господин Марков, който с писмо от 23. XII. 1931 ми препрати биографичните бележки, за които е дума, — Дядо Трайко беше запазил всичките си умствени способности, чуваше добре и доста виждаше. Хранеше се само с попара, направена от разредено кисело мляко и винаги силно подлучена със счукан чесън. Бележките са писани по възможност така, както е разказвал самият Дядо Трайко. Понеже нещата, които разказва, и самият език, на който говори, датират от около преди един век, считам, че представляват интерес да бъдат обнародвани в Македонски Преглед. Прилагам и фотографията на Дядо Трайко, направена от мене в домът му в 1905 година"...   

Целият материал четете по-долу: 
Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024