Изповедта на академик Любомир Милетич

21/12/2017

сп. "Македонски преглед", г. ХI, 1938, кн. 1-2. Л. Mилетич. Реч-изповед..., 39-43

 От много страни се изтъква,че не толкова моята скромна личност, колкото моята научна и културно-обществена дейност в същност са предмет на днешното чествуване. Ако и да се силя да си внуша, че това е така, все пак, разбира се, не мога съвсем да надвия необикновеното вълнение, обзеломе в тоя час всред тази тържествена обстановка, пред това бляскаво събрание на отбор наши представители на културна България...

 Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024