Първото антиосманско въстание в Македония

22/12/2017

Изглед към манастира Трескавец над Прилеп, краят на
XIX в. 
сп. "Македонски преглед", г. XI, 1938, кн. Петър Mиятев. Опит за въстание в Македония през 1564 год..., 142- 146

"...От един запазен и до днес турски документ се вижда, че въстанически опити— опити за бунтове — са правени и преди известното като първо въстание на Павел Джорджич от 1598 г. Любопитно е да се отбележи, че тия първи опити са ставали в Македония, чието българско население винаги се е славило със своята будност и родолюбие. 

Документът, за който става дума, произхождa от 1564 г. и ни дава сведения за неколцина българи от скопските и прилепските села, които се бyнтyвaли, a вероятно и подбyждaли нaселението към бунт и неподчинение на закона. Дадени са и имената нa тия скромни, неизвестни за историята първи борци за свободата..."

Целият материал четете по-долу:

 


Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024