Македонският въпрос в България

13/12/2017

сп. "Македонски преглед", г. ХII, 1940, кн. 3. П. Крусев, Началото на македонския въпрос в България. Благотворителните комитети „Единство"... 83- 108

Велико Търново, старата столица на България, винаги е било начело на големи и малки движения за свобoдата на българския народ. To пак първо издигнало глас срещу неправдата на Берлинския договор. 

След освобождението на България българските дейци от Цариград се прибрали в Пловдив, a тия от Букурещ и другите румънски градове — във Велико Търново, Русе и по своите родни градчета. 

Тѣ били обзети от треска, как да се подпомогне временната руска администрация и войската, за да се уреди истинското управление в освободена целокупна България. Те пълнели канцелариите на губерниите, на окръжията, на околиите, на общините, на постоянните комисии, на устроените съдилища, преподавали в училищата, пишели статии във вестниците и списанията, пълнели учебните войскови казарми на първия набор, уреждали болничното дело...

Целият материал четете по-долу: Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024